Wat zijn de kenmerken van de Harzer kanarie

De Harzer kanarie is geen moeilijke vogel om te herkennenen dat komt wellicht doordat de tegenwoordige harzervogel maar zeer weinig toeren heeft. Veel toeren zijn bewust of onbewust uit het lied verdwenen, of komen zeer weinig voor.

Wanneer tref je nog eens een harzerstam met bijvoorbeeld de Schokkel? Datzelfde geldt ook voor de Waterrol.


Wel erg jammer dat dit zo is, want op die manier is er weinig variatie in het lied. Zo hebben de Duitse kwekers er de laatste 25 jaar voor gezorgd dat harzermannen slechts vier toeren zongen en misschien nog een klingel. Ik schrijf "misschien". Want ik heb met Duitse keurmeesters gekeurd en die zeiden: "Jeden Vogel hat Klingel". En vogels die op de Duitse wedstrijden een kloek brachten waren onverkoopbaar. Want kloeken wilde men niet.

 

 

Jammer want op die manier werd het een arm en mager lied, wat bij veel middentoeren een eentonig geheel werd.

 

Gelukkig gaan er ook in Duitsland kwekers nu anders denken. Zij realiseren zich dat zij op de verkeerde weg waren.

Ik heb op het ogenblik een paar mannen die ook schokkel brengen. Als men die vogels ook kloeken en kloekrollen zingen hoort, dan hoort men een rijk lied met veel variatie.

Nu is het zaak om te proberen het lied van de harzer goed te kunnen verstaan. Ik bedoel te kennen. En hoe kan men dat bereiken? Niet door zonder voorlichting, jaar na jaar maar vogels te kweken, zonder de zang van de vogels goed te kennen.

 


En hoe kan men die zang tot volle tevredenheid leren kennen? Ik schrijf "tot volle tevredenheid" want slechts dan kan men ten volle genieten van het lied van de harzer.

 

Men moet er veel over lezen en veel over spreken met andere kwekers.

 

En wat dacht u van de Technische uitleg tijdens de bijeenkomsten van de Landelijke Speciaalclub Zangkanaries?

 

Daar is in januari weer gebleken dat er behoefte is om de kennis van de toeren uit te breiden.


Inzenders en bezoekers van dergelijke bijeenkomsten geven elke keer blijk over technische uitleg uiterst tevreden te zijn. Men is weer onder elkaar en de gezongen toeren kunnen besproken worden. Er word gezegd wat goed is, maar ook wat niet goed is. Want dat laatste moet men net zo goed kennen als het goede, zelfs nog beter.

 

Die kennis is nodig bij het samenstellen van kweekparen voor het volgende jaar. Het is zaak dan de geheel foutloze vogels bij elkaar te plaatsen. En daarvoor moet u hun zang kennen. En als wij dat leren kennen samendoen, dan is het des te prettiger.

 

Als je goed nadenkt is het helemaal niet zo moeilijk, nemen wij bijvoorbeeld de Holrol en de Klingelrol. Als wij die beiden tegelijk horen, dan is er een groot verschil.

 

Maar dat is bedrog! Want er bestaat tussen beide toeren slechts één verschil.


En dat enkele verschil is de grondtoon. Verder is er geen verschil. De structuur is precies gelijk. Enkel de grondtoon verschilt. Dat is bij de Holrol een "u", "o" of "oe" en bij de Klingelrol een "i" of een dunne "u". Maar de medeklinkers zijn van beide toeren gelijk. En met de Holklingel en de Klingel is het net zo gesteld. Alleen de grondtoon bepaalt de naam van de toer. De bouw van deze toeren zijn weer precies gelijk. Als de grondtoon als "i" wordt gebracht dan is het een klingel.

 

Op die manier worden ze bij het afluisteren op onze bijeenkomsten technisch besproken.

 

Vraag bevriende kwekers zich ook op te geven als lid en met u naar de bijeenkomsten van de Landelijke Speciaalclub Zangkanaries te komen.

 

Geschreven door Hr H. Koster. 

(COM-keurmeester)


Wat zijn de kenmerken van de Harzer kanarie

Reactie schrijven

Commentaren: 0