AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 zijn de bedragen van de AOW  ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd!

 

Vereenvoudigen van kindregelingen: gevolgen voor AOW

Het kabinet wil de kindregelingen vereenvoudigen. Dit staat in een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Dit heeft gevolgen voor de kinderbijslag, TOG, AOW, AIO en Nabestaandenuitkering Anw. De meeste veranderingen gaan in per 1 januari 2015, enkele al per 1 juli 2014. Verandert er iets voor u? Dan krijgt u van SVB tijdig een brief.

 

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2014. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

 


Alleenstaande

 

Bedrag per maand

 
  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto *                € 1.104,95 € 1.104,95
Loonheffing € 0,00 € 202,25
Bijdrage Zvw € 59,66 € 59,66
Netto € 1.045,29 € 843,04

 

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 70,87 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 


U bent getrouwd of woont samen met uw partner

U en uw partner hebben beiden AOW

 

Bedrag per maand per persoon

 
  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto *                € 762,88 € 762,88
Loonheffing € 0,00 € 139,50
Bijdrage Zvw € 41,19 € 41,19
Netto € 721,69 € 582,19

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,61 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag

 

Bedrag per maand

 
  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto *                € 762,88 € 762,88
Loonheffing € 0,00 € 139,50
Bijdrage Zvw € 41,19 € 41,19
Netto € 721,69 € 582,19

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,61 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag

Bedrag per maand

 
  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto *                € 1.500,64 € 1.500,64
Loonheffing € 100,16 € 274,91
Bijdrage Zvw € 81,03 € 81,03
Netto € 1.319,45 € 1.144,70

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 101,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd**

 

Bedrag per maand

 
  met heffingskorting zonder heffingskorting
Bruto *                € 1.426,86 € 1.426,86
Loonheffing € 87,00 € 261,75
Bijdrage Zvw € 77,05 € 77,05
Netto € 1.262,81 € 1.088,06

 

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,12. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 96,16 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.616,01 per maand.

 

 

 

 

 

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!

Uitleg van de bedragen

Bruto

Het bruto bedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,23 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt in mei uitbetaald.

Loonheffing

U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Bijdrage Zvw

Deze bedraagt 5,70% van het bruto AOW-pensioen.

Netto

Dit is het bedrag dat iedere maand aan u wordt overgemaakt.

 

Betaaldagen 2014

•23 juni 2014

•23 juli 2014

•21 augustus 2014

•23 september 2014

•23 oktober 2014

•24 november 2014

•22 december 2014

 

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.

 

 Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 januari 2014

Reactie schrijven

Commentaren: 0