AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zijn de bedragen van de AOW  ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd!

 

Algemene heffingskorting verandert per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 verandert ook de algemene heffingskorting. Het bedrag wordt hoger en tegelijkertijd inkomensafhankelijk. Meestal betaalt u hierdoor minder belasting en premie voor de volksverzekeringen. Vanaf een belastbaar inkomen van € 19.645 kunt u in 2015 mogelijk een hogere naheffing van de Belastingdienst krijgen.


De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2013. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

beleggingspanden

 

 

Alleenstaande
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto*                    € 1.099,84      € 1.099,84
Loonheffing           €         0,00      €    201,41
Bijdrage Zvw         €       59,39      €      59,39
Netto                      € 1.040,45      €   839,04
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 70,16 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)
Bedrag per maand per persoon
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto (per persoon)*                 €  760,00      € 760,00
Loonheffing                               €      0,00      € 138,66
Bijdrage Zvw                             €   41,04       €  41,04
Netto                                         € 718,96        € 580,30
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
 
Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto (per paar)*                     € 1.494,41      €  1.494,41
Loonheffing                             €     99.33       €     274,08
Bijdrage Zvw                           €      80,69      €       80,69
Netto                                       € 1.314,39      €   1.139,64
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 100,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto (per paar)*                     € 760,00      €  760,00
Loonheffing                             €      0,00      € 138,66
Bijdrage Zvw                           €    41,04      €   41,04
Netto                                       €  718,96       € 580,30
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 50,11 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, toeslag is met 10% verlaagd)
 
 
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto (per paar)*                     €  1.420,97      € 1.420,97
Loonheffing                             €       85,33      €    260,08
Bijdrage Zvw                           €       76,73      €      76,73
Netto                                       €   1.258,91      € 1.084,16
 
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 95,21 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.599,21 per maand.
 
U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)
Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Bruto*                                       € 1.387,79      € 1.387,79
Loonheffing                              €      43,75       €   254,25
Bijdrage Zvw                            €      74,94       €     74,94
Netto                                        € 1.269,10      € 1.058,60
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,59. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 90,22 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
 
Toelichting op de bedragen
• Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 25,59 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei.
• Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.
• Bijdrage Zvw: deze bedraagt 5,4% van het bruto AOW-pensioen.
• Netto: dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank:

Betaaldagen 2014

•23 januari 2014

•24 februari 2014

•24 maart 2014

•23 april 2014

•22 mei 2014 (inclusief vakantie-uitkering)

•23 juni 2014

•23 juli 2014

•21 augustus 2014

•23 september 2014

•23 oktober 2014

•24 november 2014

•22 december 2014

 

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 januari 2014

Reactie schrijven

Commentaren: 0