AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 zijn de bedragen van de AOW ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd.

 

Wat is er veranderd bij de bedragen AOW :

De bruto en de netto bedragen zijn iets hoger

•De Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) is bijna

€ 3 lager

 

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2013. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

 


Alleenstaande

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto*                     € 1.086,52      € 1.086,52

Loonheffing            €       0,00      €    207,08

Bijdrage Zvw           €      61,38      €      61,38

Netto                       € 1.025,14       €    818,06

*

Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25.16. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 69,73 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

beleggingspanden

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

Bedrag per maand per persoon

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*                 €  750,93      € 750,93

Loonheffing                                €      0,00      € 142,66

Bijdrage Zvw                               €    42,42      €  42,42

Netto                                           €  708,51      € 565,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 49,81 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*                     € 1.476,70      €  1.476,70

Loonheffing                              €    109.66     €    281,83

Bijdrage Zvw                             €      83,43     €      83,43

Netto                                         € 1.283,61      €   1.111,44

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 28,14. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 98,72 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*                     €  750,93      € 750,93

Loonheffing                               €     0,00      € 142,66

Bijdrage Zvw                             €    42,42      €   42,42

Netto                                         €  708,51      € 565,85

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 49,81 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, toeslag is met 10% verlaagd)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*                     €   1.404,12       € 1.400,12

Loonheffing                              €       95,91       €   268,08

Bijdrage Zvw                             €       79,33       €     79,33

Netto                                         €  1.228,88       € 1.056,71

Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 94,64 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.585,57 per maand.

 

U woont alleen samen met uw minderjarige kind(eren) (u bent alleenstaand ouder)

Met heffingskorting Zonder heffingskorting

Bruto*                                       € 1.368,89      € 1.368,89

Loonheffing                              €      53,33       €   261,25

Bijdrage Zvw                             €      77,34       €     77,34

Netto                                         € 1.238,22       € 1.030,30

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 25,16. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. Het brutobedrag is exclusief de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 89,66 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Toelichting op de bedragen

•Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 25,16 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt in de maand mei uitbetaald.

•Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

•Bijdrage Zvw: deze bedraagt 5,65% van het bruto AOW-pensioen.

•Netto: dit is het bedrag dat iedere maand aan u wordt overgemaakt.

 

•De bedragen staan ook op de website van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid publiceert de bedragen zonder de tegemoetkoming..

 

Betaaldagen 2013

•24 juni 2013

•23 juli 2013

•22 augustus 2013

•23 september 2013

•23 oktober 2013

•21 november 2013

•20 december 2013

 

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.


Voor bedragen aow op andere data kijk hier! 

Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

AOW bedragen en vakantiegeld vanaf 1 juli 2013

Reactie schrijven

Commentaren: 0