AOW bedragen vanaf 1 juli 2012

Per 1 juli 2012 zijn de bedragen van de AOW  ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd!

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2012. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....


Alleenstaande

                               Met heffingskorting        Zonder heffingskorting 

Bruto*                    €  1.083,56      € 1.085,63

Loonheffing           €        0,00      €    164,83

Bijdrage Zvw          €       77,07      €      77,07

Netto                      € 1.008,56      €    843,73

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,16 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

beleggingspanden

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

Bedrag per maand per persoon

 

                                                     Met heffingskorting       Zonder heffingskorting 

Bruto (per persoon)*                 €  756,39      € 756,39

Loonheffing                                €     0,00      € 114,83

Bijdrage Zvw                               €   53,70       €  53,70

Netto                                           € 702,69      € 587,86

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 42,25 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

 

                                Met heffingskorting      Zonder heffingskorting 

Bruto (per paar)*                    €   1.479,13      €  1.479,13

Loonheffing                             €      83,00      €    224,33

Bijdrage Zvw                            €    105,01       €    105,01

Netto                                        €  1.291,12       €  1.149,79

* * Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 84,50 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

 

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

 

                              Met heffingskorting       Zonder heffingskorting 

Bruto (per paar)*                    €  756,39      € 756,39

Loonheffing                             €     0,00      € 114,83

Bijdrage Zvw                            €   53,70       €  53,70

Netto                                        € 702,69      € 587,86

* * Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 42,25 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, toeslag is met 10% verlaagd)

 

                                 Met heffingskorting      Zonder heffingskorting 

Bruto (per paar)*                    € 1.406,86      € 1.406,86

Loonheffing                             €      72,00      €    213,33

Bijdrage Zvw                            €     99,88      €     99,88

Netto                                        € 1.234,98      € 1.093,65

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 80,28 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.547,78 per maand.

 

 

 

Alleenstaande ouder

 

                              Met heffingskorting       Zonder heffingskorting 

Bruto*                                    € 1.368,48      € 1.368,48

Loonheffing                           €     30,83       €    207,91

Bijdrage Zvw                          €      97,16       €      97,16

Netto                                      € 1.240,49       € 1.063,41

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 76,08 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Toelichting op de bedragen

Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 33,65 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering.

 

Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

 

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,1% van het bruto AOW-pensioen.

 

Netto: dit is het bedrag dat iedere maand wordt overgemaakt.

 

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!

 

 

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank:

 

23 juli 2012

24 september 2012

23 oktober 2012

22 november 2012

19 december 2012

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.


Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

AOW bedragen vanaf 1 juli 2012

Reactie schrijven

Commentaren: 0