AOW-bedragen Vanaf 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 zijn de bedragen van de AOW  ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd!

 

Er is een AOW-pensioen voor mensen die alleen wonen, voor alleenstaande ouders en voor getrouwde of samenwonende partners. Het ministerie stelt de bedragen meestal elk halfjaar opnieuw vast. De bedragen gelden vanaf 1 juli 2011.

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2011. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

 

Let op! Vanaf 1 juni 2011 is de tegemoetkoming AOW vervangen door de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen.


Alleenstaande

                                       Met heffingskorting                   Zonder heffingskorting

Bruto*                            € 1074,83                                          € 1074,83

Loonheffing                   €      0,00                                          €   161,66

Bijdrage Zvw                  €     83,29                                         €     83,29

Netto                              €   991,54                                          €  829,88

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,98 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

beleggingspanden

 

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

Bedrag per maand per persoon

                                       Met heffingskorting                         Zonder heffingskorting

 

Bruto (per persoon)*          € 748,55                                           € 748,55

Loonheffing                         €    0,00                                           €  112,75

Bijdrage Zvw                        €   58,01                                           €   58,01

Netto                                    € 690,54                                           €  577,79

 

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

                                        Met heffingskorting                          Zonder heffingskorting

 

Bruto (per paar)*              € 1.464,01                                         € 1.464,01

Loonheffing                       €      83,41                                         €   220,83

Bijdrage Zvw                      €    113,46                                         €    113,46

Netto                                  €  1.267,14                                         €  1.129,72

 

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 81,40 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

** Het wetsvoorstel om de AOW-toeslag te verlagen is uitgesteld

 

 

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

                                          Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

 

Bruto (per paar)*              € 748,55                                              € 748,55

Loonheffing                       €    0,00                                              €  112,75

Bijdrage Zvw                      €   58,01                                              €  58,01

Netto                                  € 690,54                                              € 577,79

 

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,70 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

 

 

Alleenstaande ouder

                                            Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

 

Bruto*                                 € 1.354,49                                                €  1.354,49

Loonheffing                        €      31,33                                                €    203,83

Bijdrage Zvw                       €    104,97                                                €    104,97

Netto                                   €  1.218,19                                                € 1.045,69

* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,09. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 73,26 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Toelichting op de bedragen

Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming KOB van € 33,09 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering. Wij betalen de vakantie-uitkering in mei.

 

Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

 

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,75% van het bruto AOW-pensioen.

 

Netto: dit is het bedrag dat we iedere maand aan u overmaken.

 

De bedragen staan ook op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie publiceert de bedragen zonder de tegemoetkoming.

 

 

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!

 

 


Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

AOW-bedragen Vanaf 1 juli 2011

Reactie schrijven

Commentaren: 0