Vanaf 6 januari 2011 uw pensioenaanspraken en AOW aanspraken op een rijtje

Op Mijnpensioenoverzicht.nl ✅vindt u vanaf 6 januari 2011 een overzicht van uw pensioen- en AOW aanspraken. De website laat bovendien zien waar uw pensioen is opgebouwd en waar u terecht kunt voor meer informatie.

 

Wie is Mijn­pensioenoverzicht.nl?

Mijnpensioenoverzicht.nl is een initiatief van de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Pensioenregister heeft een wettelijke grondslag.


Gratis gebruik

 

Het gebruik van mijnpensioenoverzicht.nl is gratis voor elke burger. De website wordt beschouwd als een publieke voorziening en is niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Deze website is nu nog in ontwikkeling, maar zij heten u vanaf 6 januari 2011 van harte welkom!

 

 

beleggingspanden

DigiD

 

Om uw privacy te kunnen garanderen, heeft u vanaf 6 januari 2011 uw DigiD nodig om gebruik te kunnen maken van deze website. DigiD is uw eigen inlogcode voor de overheid.

Mijnpensioenoverzicht.nl heeft toestemming gekregen om gebruik te maken van DigiD.

 

Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Dan kunt u die gegevens nu alvast opvragen via de website van DigiD: www.digid.nl Zo bent u ervan verzekerd dat u meteen vanaf 6 januari 2011 toegang krijgt tot de gegevens op deze website.

 

Te hanteren begrippen bij Mijn Pensioenoverzicht

 

Te bereiken pensioen

Dit is het pensioen dat u ontvangt als u tot pensionering blijft werken en pensioen blijft opbouwen in de pensioenregeling waar u nu aan deelneemt. Het kan hoger worden door bijvoorbeeld salarisstijgingen of lager als u minder gaat werken.

 

Opgebouwd pensioen

Dit is het pensioen dat u al heeft opgebouwd. Als u verder geen pensioen meer opbouwt in uw pensioenregeling, ontvangt u in principe dit bedrag bij pensionering.

 

Bruto bedragen

Alle genoemde bedragen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

 

ANW

Als u overlijdt, hebben uw partner en/of uw kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank regelt de uitvoering. Uw eventuele Anw-aanspraken worden niet in dit overzicht getoond.

 

Pensioen

Pensioen is een uitkering die u ontvangt vanaf uw pensionering. Uw pensioen bouwt u op door elk jaar een stuk van uw inkomen van nu te reserveren voor later. U krijgt pensioen bij pensionering, maar mogelijk ook bij arbeidsongeschiktheid. En uw partner kan pensioen krijgen bij uw overlijden.

 

Indicatief pensioen

Dit pensioen bouwt u op met een pensioenkapitaal waarmee u bij pensionering pensioen aankoopt voor uzelf en bij uw overlijden, voor uw partner. De hoogte van dit pensioen is nog niet zeker. Het getoonde bedrag is een voorbeeld dat uw pensioenuitvoerder voor u heeft berekend.

 

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. De SVB zorgt ervoor dat u AOW en/of Anw ontvangt.

 

AOW

Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt vanaf zijn 65e recht heeft. De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw leefsituatie. Iedereen die tussen zijn 15e en 65e in Nederland woont of werkt, bouwt jaarlijks 2% AOW op. Woont of werkt u gedurende deze periode in het buitenland, dan heeft dit gevolgen voor uw AOW.

 

Pensioenuitvoerder

Een Pensioenuitvoerder is een Pensioenfonds of een Pensioenverzekeraar.

 

 

Pensioen overdragen

U kunt bij wisseling van baan uw oude pensioenen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. De pensioenen worden samengevoegd in uw nieuwe pensioenregeling. Bij uw oude pensioenuitvoerder heeft u dan geen pensioen meer.

 

Scheiding

Een scheiding kan zijn:

Echtscheiding

Scheiding van tafel en bed

Einde van een geregistreerd partnerschap

Einde van een periode van samenwonen

 

 

Geen gegevens ontvangen

Zodra u zich aanmeldt bij Mijn­pensioenoverzicht.nl, worden uw pensioengegevens opgehaald bij de pensioenuitvoerder(s). Het lukt op dit moment niet om van deze pensioenuitvoerder(s) gegevens binnen te krijgen. Daarom kunnen geen gegevens worden getoond. U kunt contact opnemen met de betreffende pensioenuitvoerder of het op een later tijdstip nog een keer proberen.

 

Alleenstaanden pensioen

Alleenstaandenpensioen krijgt u als u bij pensionering alleenstaand bent en dus niet samenwoont of getrouwd bent. Dit pensioen wordt ook wel ongehuwdenpensioen genoemd.

 

 

Te bereiken AOW

Dit is het bedrag dat u vanaf 65 jaar kunt krijgen als uw situatie dezelfde blijft.

 

 

Opgebouwde AOW

Dit is het bedrag dat u op dit moment aan AOW heeft opgebouwd.

 

 

Maximale AOW

Dit is het maximale bedrag voor iemand die altijd AOW heeft opgebouwd.

 

 

 

Voor meer info zie Mijn Pensioenoverzicht.

 

 

 

Voor bedragen AOW kijk hier!

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

 

 


Vanaf 6 januari 2011 uw pensioenaanspraken en AOW aanspraken op een rijtje

Reactie schrijven

Commentaren: 0