Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2010

Per 1 januari 2010 zijn de bedragen van de AOW ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd.

 

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2010. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....


Alleenstaande

  

                      Met heffingskorting      Zonder heffingskorting

Bruto*                            € 1052,23                € 1052,23

Loonheffing                   €      0,00                €  163,00

Bijdrage Zvw                  €     74,18                 €    74,18

Netto                              €   978,05                €  815,05

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,26. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,97 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

beleggingspanden

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

Bedrag per maand per persoon

                                       Met heffingskorting                       Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*    € 732,84                                           € 732,84

Loonheffing                   €    0,00                                            € 113,33

Bijdrage Zvw                  €   51,66                                            €   51,66

Netto                              € 681,18                                            € 567,85

*Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 34,26. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,69 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

 

                                        Met heffingskorting                          Zonder heffingskorting

 

Bruto (per paar)*           €  1.431,42                                         € 1.431,42

Loonheffing                    €     88,41                                          €   222,50

Bijdrage Zvw                   €   100,91                                          €   100,91

Netto                               € 1.242,10                                         € 1.108,01

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 34,26. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 81,38 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

 

                                          Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

 

Bruto (per paar)*              € 732,84                                              € 732,84

Loonheffing                       €    0,00                                              € 113,33

Bijdrage Zvw                      €   51,66                                              €   51,66

Netto                                  € 681,18                                              € 567,85

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 34,26. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,69 per maand en wordt in mei uitbetaald.

 

Alleenstaande ouder

 

                                            Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

 

Bruto*                                 € 1.323,93                                           € 1.323,93

Loonheffing                        €     36,75                                           €   205,66

Bijdrage Zvw                       €     93,33                                           €     93,33

Netto                                   € 1.193,85                                           € 1.024,94

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 34,26. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 73,27 per maand en wordt in mei uitbetaald.

 

Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Toelichting op de bedragen

Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 34,26 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering.

 

Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

 

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,05% van het bruto AOW-pensioen.

 

Netto: dit is het bedrag dat iedere maand wordt overgemaakt.

 

Voor bedragen en vakantiegeld AOW voor andere data kijk hier!

Betaaldagen 2010

 

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank: 

 • 22 januari 2010
 • 23 februari 2010
 • 23 maart 2010
 • 23 april 2010
 • 21 mei 2010 (inclusief vakantie-uitkering)
 • 23 juni 2010
 • 23 juli 2010
 • 23 augustus 2010
 • 23 september 2010
 • 22 oktober 2010
 • 23 november 2010
 • 17 december 2010

 

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.

 

Voor meer info zie SVB

 

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2010

Reactie schrijven

Commentaren: 0