Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 juli 2009

De AOW ✅ kent verschillende uitkeringsbedragen. 

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. 

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2009. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. 

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

 


Alleenstaande

                                       Met heffingskorting                        Zonder heffingskorting

Bruto*                            € 1048,09                                         € 1048,09 
Loonheffing                    € 0,00                                              € 162,83 
Bijdrage Zvw                  € 71,64                                            € 72,31 
Netto                              € 975,78                                          € 812,95 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 56,71 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

beleggingspanden

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

                                       Met heffingskorting                         Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*     € 730,64                                           € 730,64 
Loonheffing                   € 0,00                                               € 113,66 
Bijdrage Zvw                 € 50,41                                             € 50,41 
Netto                             € 680,23                                           € 566,57 
*Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,50 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

                                        Met heffingskorting                          Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*            € 1.424,83                                          € 1.423,83 
Loonheffing                    € 88,75                                               € 221,75 
Bijdrage Zvw                  € 98,31                                               € 98,31 
Netto                              € 1.237,77                                          € 1.104,77 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 80,72 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

                                          Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 730,64                                              € 730,64 
Loonheffing                       € 0,00                                                  € 113,66 
Bijdrage Zvw                     € 50,41                                                € 50,41 
Netto                                 € 680,23                                               € 566,57 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 40,50 per maand en wordt in mei uitbetaald.

Alleenstaande ouder

                                            Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto*                                 € 1.321,13                                           € 1.321,13 
Loonheffing                        € 38,50                                                € 205,66 
Bijdrage Zvw                      € 91,15                                                € 91,15 
Netto                                  € 1.191,48                                           € 1.024,32 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van E 36,45. De vakantie-uitkering bedraagt bruto E 72,65 per maand en wordt in mei uitbetaald.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank: 

  •  23 juli 2009
  •  24 augustus 2009
  •  23 september 2009
  •  23 oktober 2009
  •  23 november 2009
  •  18 december 2009  

 

Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. 

Voor bedragen aow op andere data kijk hier! 

Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 juli 2009

Reactie schrijven

Commentaren: 0