Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 juli 2008

Per 1 juli 2008 zijn de bedragen van de AOW  ✅ zoals gebruikelijk weer gewijzigd!

 

De AOW kent verschillende uitkeringsbedragen. 

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. 

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 juli 2008. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. 

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....


Alleenstaande

                                       Met heffingskorting                        Zonder heffingskorting

 

Bruto*                            € 1011,89                                         € 1011,89 
Loonheffing                    € 0,00                                              € 158,25 
Bijdrage Zvw                  € 72,86                                            € 72,86 
Netto                              € 939,12                                          € 780,87 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 53,53 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

beleggingspanden

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

                                       Met heffingskorting                         Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*     € 697,37                                           € 697,37 
Loonheffing                   € 0,00                                               € 108,75 
Bijdrage Zvw                 € 50,21                                             € 50,21 
Netto                             € 647,16                                           € 538,41 
*Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 38,24 per maand.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

                                        Met heffingskorting                          Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*            € 1.379,88                                         € 1.379,88 
Loonheffing                    € 94,83                                              € 216,16 
Bijdrage Zvw                  € 99,35                                              € 99,35 
Netto                              € 1.185,70                                         € 1.064,37 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 76,48 per maand.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

                                          Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 697,37                                              € 697,37 
Loonheffing                       € 0,00                                                  € 108,75 
Bijdrage Zvw                     € 50,21                                                € 50,21 
Netto                                 € 647,16                                              € 538,41 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 38,24 per maand.

Alleenstaande ouder

                                            Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto*                                 € 1.253,50                                           € 1.253,50 
Loonheffing                        € 28,75                                                € 196,33 
Bijdrage Zvw                      € 90,25                                                € 90,25 
Netto                                  € 1.134,50                                           € 966,92 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van E 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto E 68,82 per maand.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank: 

  • 23 juli  2008
  • 22 augustus 2008
  • 23 september 2008
  • 23 oktober 2008
  • 24 november 2008
  • 19 december 2008

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!


Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. 

Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 juli 2008

Reactie schrijven

Commentaren: 0