Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2008

De AOW ✅ kent verschillende uitkeringsbedragen. 

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie. 

Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.

Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2008. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen. 

Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....


Alleenstaande

                                       Met heffingskorting                        Zonder heffingskorting

Bruto*                            € 999,72                                          € 999,72 

Loonheffing                   € 0,00                                             € 156,83 

Bijdrage Zvw                  € 71,97                                              € 71,97 

Netto                               € 927,75                                          € 770,92 

 

* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 53,68 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

beleggingspanden

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)

                                       Met heffingskorting                         Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*    € 688,70                                           € 688,70 
Loonheffing                   € 0,00                                               € 108,08 
Bijdrage Zvw                 € 49,58                                             € 49,58 
Netto                             € 639,12                                           € 531,04 
*Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 38,35 per maand.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

                                        Met heffingskorting                          Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*          € 1.362,54                                           € 1.362,54 
Loonheffing                    € 92,00                                               € 213,33 
Bijdrage Zvw                  € 98,10                                               € 98,10 
Netto                              € 1.172,44                                         € 1.051,11 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 76,70 per maand.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

                                          Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 688,70                                              € 688,70 
Loonheffing                       € 0,00                                                  € 108,08 
Bijdrage Zvw                     € 49,58                                                € 49,58 
Netto                                 € 639,12                                              € 531,04 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 38,35 per maand.

 

Alleenstaande ouder

                                            Met heffingskorting                           Zonder heffingskorting

Bruto*                                 € 1.237,58                                           € 1.237,58 
Loonheffing                        € 26,66                                                 € 194,25 
Bijdrage Zvw                      € 89,10                                                 € 89,10 
Netto                                  € 1.121,82                                            € 954,23 
* Het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van E 14,86. De vakantie-uitkering bedraagt bruto E 69,02 per maand.

Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank: 

  • 19 december 2007
  • 23 januari 2008
  • 22 februari 2008
  • 20 maart 2008
  • 23 april 2008
  • 23 mei 2008
  • 23 juni 2008  

 

 

 


Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. 

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!


Voor meer info zie SVB

 

Zie ook onze andere artikelen over gezellige Dagtrips en leuke Evenementen!

 

Voor leuke vakantiereizen kijk hier!

Bedragen en vakantiegeld AOW vanaf 1 januari 2008

Reactie schrijven

Commentaren: 0