ImageWonen 50+: Zuid Nederlandse Vereniging van Woongroepen, is een vereniging van de Regio Zuid, waar woongroepen 50+ in Limburg, Noord Brabant en Zeeland lid van kunnen zijn.

De vereniging heeft als doel: het gedachtegoed van groepswonen 50+ te bewaren en versterken, het onderlinge contact tussen groepen activeren en ervaringen uitwisselen, het ondersteunen van initiatiefgroepen, overleg met provinciale overheden en ondersteuning van woongroepen bij overleg met gemeentelijke overheden.

 

In de 60-er jaren, mede na de ontdekking van de gasbel, ook wel genoemd onze geldbel, werd aan de bejaarden (in die tijd was je op 65 jarige leeftijd bejaard) rusthuizen en bejaardenhuisvesting aangeboden. Prachtig verzorgt, alles werd je uit handen genomen. “Kom maar Opaatje, ga maar lekker zitten, wij zullen goed voor je zorgen”, was de welkomstboodschap. En het was zó oprecht gemeend.

De mondigheid van de ouderen nam toe, ook ouderen emanciperen en dachten: “Wij willen dat zelf regelen, baas op eigen erf”. In begin tachtiger jaren ontstonden aarzelend de eerste woongroepen van ouderen. ’t Hof Popkensburg is één van de langst wonende groepen. Het ideaal was toen en is het nog steeds zo lang mogelijk zelfstandig wonen, samen met anderen, in een leefbare woonomgeving.

Het was een vliegende start. Goed twee jaar na een paginagroot artikel in de PZC van de hand van Jacques Cats over het initiatief van Welstand konden in oktober 1986 al de leden van de coöperatie Woongemeenschap in hun woningen trekken. Vol goede moed en met veel enthousiasme. Maar het was, zoals één van de bewoners later zei: een bijeengeveegde groep mensen, die het nu samen moesten gaan maken. En daar komt meer bij kijken, dan alleen de sleutel in de voordeur steken en over een mooie gemeenschappelijke ruimte kunnen beschikken.

 

Voor meer info zie Woongroep Samen verder

RSS / Twitter