ImageComfortabel, veilig en plezierig wonen en thuis kunnen werken en leren vormen de voornaamste behoeften van deze tijd. Stichting Smart Homes laat daarom verschillende mogelijke technische oplossingen zien in De Slimste Woning van Nederland. Dit is een unieke demonstratiewoning die op wisselende locaties in Nederland te bezichtigen is. Momenteel staat De Slimste Woning van Nederland in Amsterdam.

Waarom staat de Slimste Woning in Amsterdam/Slotervaart? De bedoeling van de Slimste Woning te Slotervaart is dat deze nieuwe vormen van wonen, leven, zorg, leren en werken laat zien! Initiatiefnemers zijn Stadsdeel Slotervaart, in nauwe samenwerking met Woonzorg Nederland, Antaris/ CareWest en Far West. Bezoekers kunnen in de woning daadwerkelijk beleven wat woningautomatisering voor hen kan betekenen, met het oog op de stedelijke vernieuwing en de (mantel)zorg.
Mensen met bijvoorbeeld een handicap, allochtoon of autochtoon, jong of oud, alleenstaand en/of binnen gezinsverband levend (etc) kunnen dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen volwaardig in de maatschappij participeren.

De Slimste Woning laat dat zien, omdat daar vele slimme oplossingen en toepassingen zijn op het gebied van domotica, ICT, en duurzaamheid. Daarbij zijn flexibel, milieuvriendelijk en levensloopbestendig bouwen bijzonder belangrijke aandachtspunten. Doel is om bezoekers daadwerkelijk te laten beleven wat woningautomatisering kan betekenen, met het oog op de stedelijke vernieuwing en de (mantel)zorg.

Voor meer info zie Smart Homes

RSS / Twitter