ImageHebt u problemen met uw pensioen, weet dan dat er een ombudsman pensioenen is!
De Ombudsman Pensioenen is op 1 april 1995 ingesteld door de Vereniging van Bedrijfstak­pensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (Opf) gezamenlijk. Er bestond behoefte aan een onafhankelijke instelling die klachten of geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement van een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds kon behandelen.
De overgrote meerderheid van deze fondsen is aangesloten bij VB of Opf .

Het secretariaat van de Ombudsman is gevestigd aan de Bordewijklaan 10 te Den Haag, in hetzelfde gebouw als de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.
Secretaris is mr. C.G.C. Strookman.

Voor meer info zie Ombudsman Pensioenen

RSS / Twitter