ImageMensen met een laag inkomen die voor hoge kosten komen te staan, bijvoorbeeld door hoge kosten vanwege handicap of chronische ziekte, kunnen vaak in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Niet alleen mensen met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand aanvragen. Alle mensen met weinig geld komen er voor in aanmerking, ook als het inkomen hoger ligt dan de bijstandsnorm.
De gemeente kan u ook een algemene vergoeding geven vanwege handicap of chronische ziekte, zonder dat u extra kosten hoeft aan te tonen. Bijzondere bijstand houdt in dat de gemeente mensen geld kan geven voor bepaalde kosten die zij niet zelf kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten als de aanschaf van een bril of een gebit.

Iedereen met een inkomen op of rond het minimum kan in aanmerking komen. Het geldt dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering, zoals wel eens wordt gedacht. Maar ook voor bijvoorbeeld ouderen met een AOW-uitkering.

Het is in veel gevallen ook mogelijk om bijzondere bijstand te krijgen als u een klein aanvullend pensioen heeft. In dat geval zal de gemeente wel kijken wat u van uw inkomen eventueel zelf kunt betalen. Mogelijk krijgt u dan maar een deel van uw kosten vergoed. Het is moeilijk om in het algemeen aan te geven hoe hoog het aanvullende pensioen mag zijn, om nog kosten vergoed te krijgen. De regels verschillen namelijk per gemeente.
Het beste is om bij de sociale dienst na te vragen welke regels er precies in de gemeente gelden. Maar denk in ieder geval niet te snel: ik kom toch niet in aanmerking!

Het gaat om bijzondere kosten, zoals de aanschaf van een bril of een kunstgebit. Maar ook om extra kosten van een dieet of om extra stookkosten van iemand met reuma. Denk ook aan kosten van het slijten van kleding door rolstoelgebruik.

Het moet wel gaan om kosten die medisch gezien echt noodzakelijk zijn. De gemeente bepaalt of dit het geval is. Verder moet het gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen. En tot slot: u krijgt alleen bijzondere bijstand als de kosten niet via een andere regeling of via de ziektekostenverzekering. De bijzondere bijstand wordt niet gekort op de AOW of op een andere uitkering. Ook de huursubsidie loopt geen gevaar.

De details en voorwaarden voor de bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Ook daarom is het goed, bij de sociale dienst na te gaan welke regels in uw gemeente precies gelden.

U kunt bij de sociale dienst of de afdeling sociale zaken in uw gemeente de bijzondere bijstand aanvragen. Daar kunnen ze u ook vertellen wat u precies moet doen en wat de regels zijn. In de stadsgids of het telefoonboek vindt u het adres en het telefoonnummer van de gemeentelijke diensten.

Ouderen kloppen niet zo makkelijk bij sociale dienst aan. Waarom zouden ze dat nu toch moeten doen?

Bijzondere bijstand is geen gunst of liefdadigheid, maar iets waar men recht op heeft als men aan de voorwaarden voldoet. Het kan om honderden euro's gaan. Het zou zonde zijn om geen gebruik te maken van dat recht!

Voor meer info zie SZW

RSS / Twitter