ImageMensen die hulpbehoevend zijn hebben dagelijks hulp nodig in hun verzorging.
Uit praktische overweging trekt men daarom meestal bij elkaar in huis.
Tot nu toe werd het AOW-pensioen dan aangepast: het alleenstaandenpensioen werd verlaagd naar het pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Maar door de nieuwe regeling houden mensen met terugwerkende kracht vanaf 4 april 2006 voortaan hun alleenstaandenpensioen.
Hiervoor gelden wel voorwaarden

Wanneer valt u onder de zorgregeling?

Er zijn enkele voorwaarden om voor de zorgregeling in aanmerking te komen. Er moet sprake zijn van hulpbehoevendheid. U moet beiden blijven beschikken over een eigen woning en daarvoor de financiële lasten dragen.
De verzorgingsbehoefte is de aanleiding voor het gaan samenwonen.

Wanneer is iemand hulpbehoevend?
Iemand is hulpbehoevend als hij niet langer meer zichzelf kan verzorgen, zoals wassen, douchen, aankleden, eten en dergelijke. Hiervoor heeft hij voortdurend hulp van een ander nodig.
Deze situatie moet (naar verwachting) ten minste twee jaar duren.
De hulpbehoevendheid wordt onderzocht door een onafhankelijke adviseur.
ClientFirst is de instantie die dit onderzoek doet voor de SVB.

Heeft u al een AWBZ-indicatie?
Heeft u een indicatiestelling gekregen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor langdurig verblijf in een verpleeginstelling? Dan hoeft uw hulpbhoevendheid niet meer te worden onderzocht.

Heeft u geen AWBZ-indicatie.
Dan moet wél eerst de mate van uw hulpbehoevendheid worden vastgesteld. U vult hiervoor een vragenformulier in dat zowel u als uw verzorger moet ondertekenen. ClientFirst doet het verdere onderzoek.
Misschien is hiervoor ook een huisbezoek nodig.
ClientFirst informeert u vooraf hierover. Op basis van het advies van ClientFirst beslist de SVB of u in aanmerking komt voor de zorgregeling.

Wanneer is de zorgregeling ingegaan.
De regeling is op 1 januari 2007 ingegaan. Voor mensen die voor die datum al samenwoonden vanwege verzorging gaat de regeling met terugwerkende kracht in per 4 april 2006.

Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling? Vraag dan een aanmeldingsformulier bij uw SVB-kantoor.

Voor meer info zie SVB

RSS / Twitter