euros.jpg picture by vgendDe AOW kent verschillende uitkeringsbedragen.
De hoogte van uw uitkering hangt af van uw leefsituatie.
Het AOW-pensioen wordt maandelijks uitbetaald.
Hieronder staan AOW-pensioenbedragen die gelden vanaf 1 januari 2012. Dit zijn de meest voorkomende AOW-bedragen.
Deze gelden met name als u een volledig AOW-pensioen heeft en in Nederland woont....

 

 

 Alleenstaande

Met heffingskorting              Zonder heffingskorting

Bruto*                                € 1.079,93                              € 1.079,93
Loonheffing                      €         0,00                              €    163,41
Bijdrage Zvw                     €      76,67                              €       76,67
Netto                                  € 1.003,26                              €    839,85
* * Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 60,87 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (beiden 65+)
Bedrag per maand per persoon

Met heffingskorting             Zonder heffingskorting

Bruto (per persoon)*         € 752,12                                € 752,12
Loonheffing                        €      0,00                               € 114,16
Bijdrage Zvw                       €   53,40                               €    53,40
Netto                                    € 698,72                               € 584,56
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 43,47 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.


Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, volledige toeslag)

Met heffingskorting        Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 1.470,59                         € 1.470,59
Loonheffing                       €       81,58                         €   222,91
Bijdrage Zvw                      €    104,41                         €   104,41
Netto                                   € 1.284,60                         € 1.143,27
* * Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 86,94 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

 

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, geen toeslag)

Met heffingskorting        Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 752,12                           € 752,12
Loonheffing                       €      0,00                           € 114,16
Bijdrage Zvw                      €   53,40                           €    53,40
Netto                                   € 698,72                           € 584,56
* * Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 43,47 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

Gehuwden, geregistreerd partners, ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren (jongste partner nog geen 65 jaar, toeslag is met 10% verlaagd)

Met heffingskorting      Zonder heffingskorting

Bruto (per paar)*               € 1.398,74                        € 1.398,74
Loonheffing                       €       70,66                        €    212,00
Bijdrage Zvw                      €      99,31                        €       99,31
Netto                                   € 1.228,77                         €1.087,36
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 82,59 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.

** Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd. De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 2.590,98 per maand.

 

Alleenstaande ouder

Met heffingskorting      Zonder heffingskorting

Bruto*                                              € 1.360,65                      € 1.360,65
Loonheffing                                    € 29,41                           € 206,50
Bijdrage Zvw                                  € 96,60                            € 93,60
Netto                                               € 1.234,64                       € 1.057,55
* Het bruto bedrag is inclusief de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 33,65. Woont u buiten Nederland? Dan krijgt u de tegemoetkoming KOB alleen als 90% of meer van uw wereldinkomen in Nederland onder de belasting valt. De vakantie-uitkering bedraagt bruto € 78,25 per maand en wordt in de maand mei uitbetaald.
Het vakantiegeld wordt in de maand mei uitbetaald.

Toelichting op de bedragen
Bruto: het bruto bedrag is inclusief de tegemoetkoming AOW van € 33,65 en exclusief een maandelijks bedrag voor de vakantie-uitkering.

Loonheffing: U ziet de bedragen met en zonder heffingskorting. De bedragen zonder heffingskorting gelden als u de korting al laat toepassen bij een ander inkomen.

Bijdrage Zvw: deze bedraagt 7,1% van het bruto AOW-pensioen.

Netto: dit is het bedrag dat iedere maand wordt overgemaakt.

Voor bedragen en vakantiegeld AOW andere data kijk hier!

 

Op de volgende data maakt de SVB uw AOW-pensioen over naar uw bank:

 • 23 januari 2012
 • 23 februari 2012
 • 22 maart 2012
 • 23 april 2012
 • 23 mei 2012 (inclusief vakantie-uitkering)
 • 21 juni 2012
 • 23 juli 2012
 • 23 augustus 2012
 • 24 september 2012
 • 23 oktober 2012
 • 22 november 2012
 • 19 december 2012

Het kan enkele dagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat. Dit hangt af van uw bank.

 

Uw vakantie-uitkering

Heeft u tussen 1 mei 2011 en 30 april 2012 een AOW-pensioen, dan krijgt u in mei 2012 de vakantie-uitkering die u over die maanden heeft opgebouwd.

Is uw AOW na mei 2011 ingegaan? Dan heeft u vanaf de maand dat u AOW kreeg tot en met 30 april een vakantie-uitkering opgebouwd.

Bekijk uw vakantie-uitkering

U ontvangt uw vakantie-uitkering in mei samen met uw AOW-pensioen. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantie-uitkering u krijgt. Log in met uw DigiD en kijk bij het betaaloverzicht.

Bekijk uw vakantiegeld op Mijn SVB

 

RSS / Twitter