ImageWe moeten ('met z'n allen' zoals Balkenende dat zegt) langer gaan werken om de gevolgen van de vergrijzing in de komende decennia op te vangen.
Van regeringszijde werden maatregelen genomen om flexibilisering van de loopbaan mogelijk te maken, maar ook in steeds meer CAO's wordt langer doorwerken mogelijk. En zie: nu al stijgt het aantal werkende ouderen.

Van de mensen tussen 55 en 65 jaar werkte vorig jaar 41,7 procent; een stijging met twee procentpunten ten opzichte van 2005. Nederland ligt daarmee op koers voor het halen van de Lissabon-doelstelling ten aanzien van arbeidsparticipatie van ouderen in 2010. Die is vastgesteld op 50 procent.

De stijging van het aantal werkende ouderen doet zich sterker voor onder vrouwen dan onder mannen. Werkte in 2005 38,3 procent van de vrouwen tussen de 55 en 59 jaar, in 2006 was dat 42,7 procent. Bij de mannen in deze leeftijdscategorie steeg de arbeidsparticipatie met één procentpunt, van 72,2 naar 73,2 procent. Ook in de leeftijdscategorie 60-65 jaar steeg het aantal werkenden. Van de mannen was 28,8 procent in deze leeftijdsgroep in 2006 aan het werk, tegen 25,1 procent een jaar eerder.

Onder de vrouwen van 60 tot en met 65 jaar steeg de arbeidsdeelname minder hard: van 11,5 procent naar 12,8 procent. Met een overallparticipatie van 20,8 procent in deze leeftijdscategorie lijkt er nog genoeg ruimte voor verhoging van de arbeidsdeelname, maar niet zolang de gemiddelde werknemer op zijn 61ste stopt met werken, zoals in 2006

(via Gids voor Personeelsmanagement)

RSS / Twitter